Rotterdam Delfshaven

De schoolkeuzemarkt Delfshaven wordt georganiseerd door Beekhuizen Bindt in eigen beheer.

Alle basisscholen uit Delfshaven krijgen alle basisscholen uit Delfshaven een uitnodiging om aan de markt mee te doen. Daarnaast worden enkele basisscholen uit de aangrenzende wijken uitgenodigd om deel te nemen. De scholen besluiten zelf of ze mee doen aan het dagprogramma. Informeer hiervoor bij de school van uw kind.

De schoolkeuzemarkt Delfshaven vindt plaats op dinsdag 17 januari 2023 in de Huis van de wijk Piet 80, Rösener Manzstraat 80, Rotterdam.

Programma

9.00 – 12.00 uur: bezoek groepen 8 en ouders volgens rooster
13.00 – 15.15 uur: bezoek groepen 8 en ouders volgens rooster
19.00 – 20.30 uur: open inloop voor ouders en leerlingen.

Wilt u weten of de basisschool van uw kind ook meedoet met het dagprogramma? Informeer bij de leerkracht!

De avondopening is voor alle ouders en leerlingen uit Delfshaven.
Leerlingen mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene.

VO scholen op de markt