Over de markt

Veel kinderen, maar ook veel ouders, hebben slechts beperkt zicht op de keuzemogelijkheden in het vervolgonderwijs. Terwijl de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een belangrijk keuzemoment is, dat al een eerste richting geeft aan de kansen die kinderen later hebben op de arbeidsmarkt.

Bij de schoolkeuzemarkt kunnen ouders en leerlingen zich, bij voorkeur gezamenlijk, oriënteren op een breed aanbod van VO-scholen. Dat gebeurt door persoonlijk contact met de scholen en aanvullende informatie op papier om thuis nog eens na te lezen. Hierdoor kunnen zij een voorselectie maken van geschikte scholen. Zo kunnen zij vervolgens doelgericht de open dagen bezoeken.

De schoolkeuzemarkten  zijn regionaal. Op een schoolkeuzemarkt staan 20 – 25 scholen voor voortgezet onderwijs die voor de leerlingen uit de betreffende regio een reële optie zijn. Kinderen van de groepen acht van de deelnemende basisscholen bezoeken de markt volgens rooster. Om hen te helpen bij hun zoektocht krijgen de leerlingen een speurtocht met vragen over de aanwezige scholen. De ouders worden zo veel mogelijk gestimuleerd om mee te komen. Voor ouders die overdag niet mee kunnen komen en voor ouders en leerlingen die nog een keer terug willen komen, is er ook een avondopenstelling.

Scholen, kinderen én ouders ervaren de schoolkeuzemarkt als een zeer gewaardeerde aanvulling op de informatievoorziening rondom schoolkeuze.