Vlaardingen

Donderdag 30 november, De Polderpoort
Watersportweg 11 Vlaardingen

De schoolkeuzemarkt Vlaardingen wordt georganiseerd door Beekhuizen Bindt in opdracht van de gezamenlijke VO-scholen, die vallen onder het samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.

Voor de Schoolkeuzemarkt Vlaardingen krijgen alle basisscholen in Vlaardingen, Maassluis en Maasland een uitnodiging. De basisscholen besluiten zelf of ze meedoen aan het dagprogramma.

Programma

9.00 – 12.00 uur: bezoek groepen 8 en ouders volgens rooster
13.00 – 15.15 uur: bezoek groepen 8 en ouders volgens rooster
18.30 – 20.30 uur: open inloop voor ouders en leerlingen.

Wilt u weten of de basisschool van uw kind ook meedoet met het dagprogramma? Informeer bij de leerkracht! De avondopening is voor alle ouders en leerlingen uit Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Tijdens de open inloop zijn er drie rondes met een algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs. Deze wordt gegeven door diverse vo scholen samen met het samenwerkingsverband Schiedam/Vlaardingen en vindt plaats in een aparte ruimte.

Tijden voorlichtingsrondes:
18.40 – 19.10 uur, 19.20 – 19.50 uur, 20.00 – 20.30 uur

VO scholen op de markt